คลังลุยสงขลาแก้ปัญหาหนี้นอกระบบผู้มีรายได้น้อย

คลังเผยตัวเลขจ.สงขลามีมูลหนี้นอกระบบกว่า 1,778 ล้านบาท ส่งไม้ต่อออมสิน-ธ.ก.ส. ช่วยแก้ปัญหา พร้อมปล่อยกู้เพิ่มสภาพคล่องหารายได้จุนเจือครอบครัวเพิ่ม นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27  พ.ย. กระทรวงการคลังได้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจ.สงขลา

ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่ 3 ต่อเนื่องจากนครราชสีมาและสุพรรณบุรี ที่มีการจัดโครงการต้นแบบของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศต่อไป สำหรับรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจ.สงขลา จากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 60  มีจำนวน 30,052 คน และมีมูลหนี้นอกระบบ  1,778.33 ล้านบาท (เฉลี่ย 59,175 บาทต่อคน) ให้กับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ติดต่อนำลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายมาเข้าสู่กลไกการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ พิจารณาช่วยเหลือด้านสินเชื่อและดูแลฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ ซึ่งเป็นกลไกการทำงานของจุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบประจำจังหวัดสงขลา และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดสงขลา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews