จุดชมวิวเขาเจ้าเมือง

เขาเจ้าเมืองเป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและมีศาลาชมวิวซึ่งสามารถมองทิวทัศน์ที่สวยงามของชายทะเลชุมพร รวมทั้งเกาะต่างๆ ได้ชัดเจน โดยเฉพาะเกาะมะพร้าวซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด เขาเจ้าเมืองเป็นภูเขาขนาดย่อมไม่สูงมากนักอยู่ติดทะเล เดิมชี่อว่า “เขาปู่โสม”

ภายหลังได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เขาเจ้าเมือง” โดยนายลิขิต รัตนสังข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสมัยในสมัยนั้น บริเวณยอดเขาเจ้าเมืองเป็นลานชมวิว บริเวณจุดสูงสุดของเขาเจ้าเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพรซึ่งนายประยูร พรหมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างและสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธธาตุเจดีย์ศรีชุมพร

เขาเจ้าเมืองนอกจากเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอ่าวไทยแล้วยังมีสวนพฤกษศาสตร์เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ป่าดิบชื้นและพันธุ์ไม้สมุนไพร อีกทั้งยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ้าเมือง เป็นเส้นทางศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นและพันธุ์ไม้ป่าชายหาดบางชนิด ประกอบด้วยสถานีศึกษาธรรมชาติสถานีย่อย จำนวน 12 สถานี มีระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 30 นาที

การเดินทาง
เขาเจ้าเมือง ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง เลียบริมทะเล ประมาณ 1 กิโลเมตร แยกขวาไปตามถนนลาดยางอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ 400 เมตร ///สวัสดีดอทคอม