ตะลึง!! วันเกษียณมีเงินไม่พอใช้

ก.ล.ต.เผยสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 50% จากทั้งหมดกว่า 3 ล้านคน มีเงินก้อนในวัยเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท จากปกติถ้าจะให้พอใช้ต้องมีถึง 2.1-3.3 ล้านบาท เนื่องจากส่งเงินเข้ากองทุนฯ ต่ำเกินไป นายรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 50% จากทั้งหมด 3 ล้านราย

จะมีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท จากปกติที่จะต้องมีเงินก้อนอย่างน้อย 2.1-3.3 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากส่งเงินเข้ากองทุนน้อย หรือเฉลี่ยเพียง 4.5% และ ขณะที่ระดับเพียงพอต่อการเกษียณต้องที่ 15% ประกอบกับผู้ลงทุนกว่า 84-85% ตัดสินใจเลือกแผนลงทุนที่ได้ผลตอบแทนต่ำ เช่น เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ซึ่งไม่สามารถชนะเงินเฟ้อได้ ดังนั้นปีหน้า ก.ต.ล.จะเร่งเดินสาย เพื่อให้ความรู้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออมเงิน เตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณให้มากขึ้น “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อตั้งมา 30 ปีแล้ว แต่ถึงขณะนี้มีสมาชิกเพียง 3 ล้านราย หรือ 21.5% ของแรงงานในระบบ และมีนายจ้าง 17,000 บริษัท หรือ 2.8% ของบริษัททั้งหมด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ 50% ของสมาชิกกองทุน จะมีเงินก้อนในวันเกษียณไม่ถึง 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในช่วงวัยหลังเกษียณ ที่ควรต้องมีอย่างน้อย 2.1-3.3 ล้านบาท ที่สำคัญ ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนเอง หลายแห่งก็ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะมีมติค.ร.ม.บังคับกรณีดังกล่าว”
นอกจากนี้ ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับขึ้น เพื่อให้นายจ้างหันมาให้ความสำคัญกับการจัดตั้งกองทุนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกฎหมายทางด้านภาษีเองมีการเอื้อประโยชน์ต่อการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่อนข้างมากอยู่แล้ว จึงไม่เป็นภาระต่อผู้ลงทุนและนายจ้าง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews